• 99227908
  • Tovsumber@gmail.com
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
ТҮБ-ын Төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын зар

-Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Борнуур сумын Соёлын төвийн дарга -Төв аймгийн Баянжаргалан, Лүн сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга - Төв аймгийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн дарга...

2021-10-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..