• 99227908
  • Tovsumber@gmail.com
Төрийн албан хаагчийг чадавхижуулах хөтөлбөр
“АЛБАН ХААГЧИЙН ЗӨӨЛӨН УР ЧАДВАР ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУРШЛАГА”

Зорилго: Төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэл, ур чадварыг нэмэгдүүлэх. Сэдэв: “АЛБАН ХААГЧИЙН ЗӨӨЛӨН УР ЧАДВАР ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУРШЛАГА” Хугацаа: 2021.10.28-ны өдрийн 10:00-11:00...

2021-10-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэл, ур чадварыг нэмэгдүүлэх

Зорилго: Төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэл, ур чадварыг нэмэгдүүлэх. Сэдэв: Майер Бриггсийн төрөл илтгэгч Хугацаа: 2021.10.21-ний өдрийн 10:00-11:00 Хөтөлбөрийг хавсаргав....

2021-10-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Харилцааны ур чадвар сургалт

Сэдэв: Харилцааны ур чадвар (бичиг, яриа, сонсох, биеийн хэлэмж)...

2021-10-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны зөвлөлийн ТӨВ аймаг дахь салбар зөвлөл Сүмбэр суманд ажиллав

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 06 ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу 10 дугаар сарын 08 нб өдөр Сүмбэр сумын ЗДТГ, ЕБС, СӨБ-ы...

2021-10-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..