• 99227908
  • Tovsumber@gmail.com
Хаанбанкны танилцуулга

          Сүмбэр  суманд  анхын  банкны   салбар  19    онд  ажиллаж эхэлсэн   бөгөөд   1992 оноос  ХААН банкны   харьяа  тооцооны  төв  болон   өөрчлөгдөж   одоо   эрхлэгч, теллер 3 хүний   бүрэлдэхүүнтэй   үйл ажиллагаа   явуулж   байна. 

Анхны   банкны  салбар байгуулагдахад   эрхлэгчээр нь Лхамсүрэн, нягтлан бодогчоор   Алимаа ажиллаж байгаад   сүүлд   салбарын   эрхлэгч   болжээ. 1992 онд ХААН банкны   Сүмбэр  салбарын   эрхлэгчээр  Болормаа томилогдож 1998 он хүртэл ажиллажээ. 1998-2002 онд   Б.Пүрэвжаргал, 2002-2003 онд  Ц.Лхагвадолгор, 2003-2005 онд  П.Болормаа    2005-2013 онуудад   Х.Оюунчимэг 2013 оноос  одоо   хүртэл   Түмэнцэцэг  нар   ажиллаж   байна.   Тус  тооцооны  төв  нь   ...... аж  ахуйн   нэгж...... иргэдэд  үйлчилгээ  үзүүлж   байгаа бөгөөд  ......хувьд  нь урт  богино  хугацааны  зээлийн   хэлбэрээр   олгон, бизнес эрхлэх  жиижг дунд   үйлдвэрлэл   хөгжүүлэх  асуудлыг   дэмжихэд  туслан ажиллаж  байна. 

2021-10-03 00:00:00