• 99227908
  • Tovsumber@gmail.com
Төрийн банкны танилцуулга

2011 ОНЫ 2 ДУГААР САРД ХАДГАЛАМЖ БАНК НЭРТЭЙГЭЭР ЗАХИРАЛ Б. УРАНЧИМЭГ АХЛАХ ТЕЛЛЕР Я. ОТГОНБАЯР ТЕЛЛЕР Ч. ӨЛЗИЙБАТ НАРЫН 3 ХҮНИЙ БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙ
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАН БАЙНА. 2013 ОНЫ 7 САРЫН 13-НД ТӨРИЙН БАНК НЭРТЭЙГЭЭР 3 ХҮНИЙ БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙГЭЭР НЭРЭЭ ӨӨРЧЛӨН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ
ЭХЭЛСЭН. ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРЛААР Б. УРАНЧИМЭГ 2013-2018 ОНЫ 5 САР ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАЖ БАЙЖЭЭ. 2018 ОНЫ 9-Н САРЫН 17-НООС ЭХЛЭН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРЛААР О. ГАНЦЭЦЭГ ОДООГ ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАЖ БАЙНА. АХЛАХ ТЕЛЛЕР Я. ОТГОНБАЯР 2013-2014 ОНЫ 9 САР ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАЖ БАЙГААД ТЭТГЭВЭРТЭЭ ГАРСАН. ТЕЛЛЕР Б. НАРАНТУНГАЛАГ 2013-2014 ОНЫ 9 САРААС АХЛАХ ТЕЛЛЕРЭЭР ДЭВШИН 2019
ОНЫ 7 САР ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАСАН. 2019 ОНЫ 8 САРААС АХЛАХ ТЕЛЛЕРЭЭР Б. ЗҮМПЭРЭЛ АЖИЛЛАЖ БАЙНА. ТЕЛЛЕРЭЭР С. ОТГОНЦЭЦЭГ 2014 ОНЫ 2 САРААС 2020 ОНЫ 6 САР ХҮРТЭЛ АЖИЛЛАЖ БАЙСАН. 2020 ОНЫ 6 САРААС ЭХЛЭН ТЕЛЛЕРЭЭР Б. ШҮРЭНЦЭЦЭГ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА БОЛНО.

ТӨРИЙН БАНК СУМЫН 1823 ИРГЭН ТӨСВИЙН 5 БАЙГУУЛЛАГА 10 АЖ
АХУЙ НЭГЖИД 8 ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА.
ҮҮНД:
1. ОРЛОГО ГҮЙЛГЭЭ
2. ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭ
3. ШИЛЖҮҮЛГИЙН ГҮЙЛГЭЭ
4. ХУГАЦААТАЙ ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ
5. ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
6. ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ
7. ТЭТГЭВРИЙН ЗЭЭЛ
8. УРТ БОЛОН БОГИНО ХУГАЦААТ ЗЭЭЛ
ОДООГИЙН БАЙДЛААР ТӨРИЙН БАНКНЫ ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРЛААР О. ГАНЦЭЦЭГ АХЛАХ ТЕЛЛЕРЭЭР Б.ЗҮМПЭРЭЛ ТЕЛЛЕРЭЭР Б. ШҮРЭНЦЭЦЭГ ҮЙЛЧЛЭГЧЭЭР Я. ОТГОНБАЯР НАР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

 

2021-11-01 00:00:00