• 99227908
  • Tovsumber@gmail.com
Төсөв
2021 онд Сум хөгжүүлэх сангаас 7 иргэнд 22,5 сая төгрөгийн зээл олгожээ

Сүмбэр сум 2021 онд Сум хөгжүүлэх сангаас өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг нэр бүхий 7-н иргэнд 22,5 сая төгрөгийн зээл олгожээ. Тодруулбал тахиа үржүүлэг, ХАА, гэрийн тавилга, эд хогшил сийлбэр, хүнсний даршилсан ногоо нөөцлө...

2021-10-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..