Сүмбэр сумын Од цэцэрлэг

Төв аймаг Сүмбэр сумын Од цэцэрлэгийн шилэг дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

 

гүйлгээ