Сүмбэр сумын Эрүүл мэндийн төв

Төв аймаг Сүмбэр сумын Эрүүл мэндийн төвийн шилэн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.