Сүмбэр сумын ЗДТГ

Төв аймаг Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын шиэлн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.