Сүмбэр сумын ИТХ

Төв аймаг Сүмбэр сумын ИТХ-ын шилэн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.