Сүмбэр сумын Соёлын төв

Төв аймаг Сүмбэр сумын Соёлын төвийн шилэн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.