Сүмбэр сумын Эрүүл мэндийн төв

Төв аймаг Сүмбэр сумын Эрүүл мэндийн төвийн шилэн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.

Сүмбэр сумын ЗДТГ

Төв аймаг Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын шиэлн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.

Сүмбэр сумын Соёлын төв

Төв аймаг Сүмбэр сумын Соёлын төвийн шилэн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.

Сүмбэр сумын ИТХ

Төв аймаг Сүмбэр сумын ИТХ-ын шилэн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.

Сүмбэр сумын ЕБСургууль

Төв аймаг Сүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн шилэн дансны гүйлгээг энд дарж үзнэ үү.