Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sumber/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sumber/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sumber/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sumber/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sumber/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sumber/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sumber/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sumber/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
мэргэжилтэнгүүдэд шаардлагатай хуулийн жагсаалт


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sumber/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

мэргэжилтэнгүүдэд шаардлагатай хуулийн жагсаалт

МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДДӨГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУД

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын даргын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль журамын жагсаалт

 1. Үндсэн хууль
 2. Төрийн албаны тухай хууль
 3. Батлан хамгаалах тухай хууль
 4. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
 5. Авилгын эсрэг хууль
 6. Нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 7. Наториатын тухай хууль
 8. Төсвийн тухай хууль
 9. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдагын тухай хууль
 10. Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
 11. Хөдөлмөрийн тухай хууль.

Нягтлан бодогч нарын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль журамын жагсаалт

 1. Төсвийн тухай
 2. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай
 3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
 4. Төрийн албаны тухай
 5. Нийгмийн даатгалын тухай
 6. Аудитын тухай
 7. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай
 8. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
 9. Архивын тухай
 10. Нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах тухай сонирхолын зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
 11. Нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай
 12. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
 13. Татварын ерөнхий хууль
 14. Төрийн аудитын тухай
 15. Төрийн хяналт шалгалтын тухай
 16. Хөдөлмөрийн тухай
 17. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай
 18. Боловсролын тухай
 19. Бага дунд боловсролын тухай
 20. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай
 21. Соёлийн тухай
 22. Шилэн дансны тухай

                     Засгийн газрын тогтоол

 1. Төрийн зарим албан хаагчдын цалингийн талаар авах арга хэмжээ                                             / №75 2014.03.07 /
 2. Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишигийн шинэчлэн тогтоох тухай / №332           2014.10.11 /
 3. Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчилэн тогтоох тухай   / №354     2007.12.20 /
 4. Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай / №96 1995.06.14 /
 5. Санхүүгийн алба байгуулах тухай / №326   2014.10.11 /
 6. Журам батах тухай / № 384 2014.12.15 /
 7. Суудлын автомашины ашиглалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай     / №184 2015.05.11 /
 8. Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай / №143   2009.05.14 /
 9. Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай / № 219   2007.09.05 /
 10. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах арга хэмжээний тухай / №148 2008.04.23 /
 11. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийг үндсэн хөрөнгө бэлтгэх ажлыг журамлах тухай / №234 2009.07.01 /
 12. Аж ахуй нэгж , байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам / №311 2011.11.09 /
 13. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ / №68 2013.03.02 /
 14. Үндсэн хөрөнгөнд элэгдэл тооцох журам / №233 2005.11.23 /
 15. Журам шинэчлэн батлах тухай / №120 2008.03.26 /
 16. Хоолны зардлын дундаж норматив батах тухай / №106 2012.10.27 /

               Сангийн сайдын тушаал

 1. Журам батах тухай / Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар / / №326   2007.11.30 /
 2. Журам шинэчилэн батах тухай / Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам / / №276 2012.12.21 /
 3. Төсвийн санхүүжилтын болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам / №48 2010.03.09 /
 4. Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам / №73 2013.03.29 /
 5. Төсвийн ангилал шинэчилэн батлах тухай / №07 2015.01.20 /
 6. Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай / №55 2014.03.14 /
 7. Төсвийн урамшуулал олгох хувь хэмжээ шалгуур үзүүлэлт ,түүнийг зарцуулах тайлагнах , нягтан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам     / №238 2012.11.12 /
 8. Дотоод аудитын хорооны дүрэм батах тухай               / №29   2013.01.30 /
 9. Хандив тусламжийг бүртгэх тухай / №45 2010.03.01 /
 10. Дотоод албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчилэн тогтоох тухай    / №132 2011.06.14 /
 11. Цэцэрлэг , Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтаны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай / №307/91/237         2007.08.31 /
 12. Ээлжийн амралт олгох заавар журам / №166 2000.06.14 /

 Нийгмийн даатгалын байцаагчийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй хуулийн жагсаалт                                         

 1. Монгол Улсын Үндсэн хууль
 2. Төрийн албаны тухай хууль
 3. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 4. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 5. Архивын тухай хууль
 6. Хувь хүний нууцын тухай хууль
 7. Төсвийн тухай хууль
 8. Нийгмийн даатгалын тухай хууль
 9. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
 10. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай

Нийгмийн халамж үйлчилгээний мэргэжилтэний үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж буйхуулийн жагсаалт                                                                            

 1. Төрийн албаны тухай хууль
 2. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 3. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 4. Архивын тухай хууль
 5. Хувь хүний нууцын тухай хууль
 6. Төсвийн тухай хууль
 7. Нийгмийн халамжийн тухай хууль
 8. Ахмад настаны нийгмийн хамгааллын тухай хууль
 9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль
 10. Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хууль
 11. Монгол улсын баатар, Хөдөлмөрийн баатар, Ардын болон Гавъяат цолтон ахмад настанд төрөс олгох нэмэгдлийн тухай хууль
 12. Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам
 1. ийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай
 2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай
 3. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
 4. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай
 5. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хууль тогтоомж
 6. Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлалын холбогдолтой хууль тогтоомж

   СҮМБЭР СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖМИЛЛАГААНДАА МӨРДӨН АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 1. Төрийн албаны тухай хууль
 2. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 3. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушааланд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 4. Улсын бүртгэлийн Ерөнхий хууль
 5. Архивын тухай хууль
 6. Хувь хүний нууцын тухай хууль
 7. Иргэний бүртгэлийн тухай хууль
 8. Гэр бүлийн тухай хууль
 9. Захиргааны хариуцлагын тухай хууль
 10. Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
 11. Харъяатын тухай хууль
 12. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
 13. Нөхөрлөлийн тухай хууль
 14. Компаны тухай хууль
 15. Төрийн бус байгууллагын тухай хууль
 16. Хоршооны тухай хууль
 17. Аж ахуйн тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
 18. Дампуурлын тухай хууль
 19. Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
 20. Газрын тухай хууль
 21. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
 22. Наториатын тухай хууль
 23. Орон сууц хувьчлах тухай хууль
 24. Үл хөдлөх хөрөнгийн барвцааны тухай хууль

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын МЭҮТасгийн мэргэжилтэний үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврийн жагсаалт

А.Монгол улсын хууль

1. Тариалангийн тухай хууль

2. Газрын тухай хууль

3. Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай

4. Таримал ургамал үр сортын тухай хууль

5. Мал хулгайлах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

6. Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль

7. Усны тухай хууль

8. Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хууль

В.УИХ-ын тогтоол

1. “Монгол мал”- үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай 2010.05.20

2. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2012.12.28

С.Засгийн газрийн тогтоол

1. Улсын сайн малчин”, улсын тэргүүний фермер “, улсын тэргүүний тариаланч”, улсын тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор шалгаруулах тухай.

2. Буудайн урамшуулал олгох тухай

3. Хонины ноос, тэмээний ноос бэтгэн үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам

Д.Сайдын тушаал

            1. Химийн бодисын ашиглалт зарцуулалт бүртгэл хөтлөх тухай аргачилсан заавар

Е.Аймгийн ИТХ-ын тогтоол

            1. Таримал ургамлыг малаас хамгаалах тухай.

Газрын харилцааны хууль тогтоомжийн жагсаалт

 1. Газрын тухай хууль
 2. Геодезын зураг зүйн тухай хууль
 3. Газрын төлбөрийн тухай хууль
 4. Кадастрийн зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
 5. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
 6. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль
 7. Тариалангийн тухай хууль
 8. Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
 9. Хот байгуулалтын тухай хууль
 10. Давуу эрхээр таниалангийн газар эзэмшүүлэх журам.

     СҮМБЭР СУМЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УЛСЫН БАЙЦААГЧЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨН АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
 2. Ойн тухай хууль
 3. Ан амьтны тухай
 4. Усны тухай хууль
 5. Ашигт малтмалын тухай хууль
 6. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хогхаягдлын тухай хууль
 7. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
 8. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль